Prace wysokościowe należą do działań niebezpiecznych i mogą prowadzić do wielu nieszczęśliwych wypadków. Dlatego warto skorzystać z oferty firmy URBAN Climbing, która od wielu lat zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług alpinistycznych zarówno w Warszawie, jak i innych miastach na terenie całego kraju.

Definicja prac wysokościowych

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku prace wysokościowe to roboty wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

Wymagane uprawnienia do prac na wysokości

Aby wykonywać prace na wysokości, trzeba cechować się dobrym zdrowiem oraz posiadać niezbędne uprawienia i doświadczenie. Wykwalifikowana kadra, jaką zatrudniamy, jest doskonale przygotowana do przeprowadzania nawet wyjątkowo niebezpiecznych prac na dużych wysokościach. Uprawnienia posiadane przez naszych pracowników pozwalają im na realizowanie zleceń m. in. na mycie okien wieżowców oraz przycinanie drzew o znacznej wysokości .

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Prace wysokościowe wymagają zabezpieczenia terenu w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pracownikom, ale także osobom postronnym. Odpowiednie oznaczenie terenu (na przykład specjalnymi taśmami bądź znakami ostrzegawczymi) pozwoli uniknąć potencjalnych wypadków.

Każde miejsce pracy musi być nadzorowane w sposób ciągły. Osoba odpowiedzialna nie może oddalić się z miejsca pracy bez przekazania nadzoru zastępcy. Stałe kontrolowanie przebiegu prac, pozwala bowiem uprzedzić pracowników o zaistnieniu potencjalnego niebezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem robót należy także przeprowadzić ocenę ryzyka i poinformować o zagrożeniach każdego pracownika.