Przycinanie i wycinka drzew ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców miast i wsi. Zbyt wysokie drzewa mogą zerwać trakcje elektryczne, co uniemożliwi dostawy prądu na określonym obszarze. Stanowią one również zagrożenie dla nieruchomości  zwłaszcza w czasie nawałnic oraz podtopień. Złamane drzewa i spadające grube konary mogą uszkodzić budynek, a nawet pozbawić życia osoby, które w nim mieszkają bądź pracują. Dlatego zarządcy nieruchomości oraz terenów wokół budynków powinni mieć na uwadze stan pobliskich drzew. Działania takie jak usuwanie obumarłych gałęzi oraz kształtowanie korony drzew znacząco wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa sąsiadujących z nimi obiektów.  

Odpowiednie planowanie prac przy wycince drzew

Przed podjęciem prac wysokościowych związanych z wycinką drzew należy dokładnie przeanalizować rozmieszczenie budynków bądź trakcji elektrycznych znajdujących się w ich pobliżu. Pozwoli to ocenić, jaki sposób realizacji zlecenia będzie w danej sytuacji najwłaściwszy. W przypadku drzew trudnodostępnych trzeba czasem zrezygnować z podnośnika i zdecydować się na zastosowanie technik linowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie opracować plan działania, uwzględniający wszystkie czynniki, które mogą  wpłynąć na naszą pracę.

W zakres usług alpinistycznych związanych z wycinaniem drzew wchodzą:

  • przycinanie drzew w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
  • wycinanie drzew trudno dostępnych,
  • przycinanie koron drzew,
  • usuwanie suchych gałęzi.