BHP w pracy na wysokości.

Prace wysokościowe należą do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego podczas różnego rodzaju robót, często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane szczególne środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia i życia pracowników.

Do wykonywania prac na wysokościach wybiera się nie tylko osoby mające odpowiednie cechy psychiczne, ale także posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie i umiejętności pozwalające wykonywać prace alpinistyczne w sposób bezpieczny i skuteczny. Wykwalifikowany pracownik poza odpowiednim doborem sprzętu, potrafi właściwie zabezpieczyć miejsce pracy chroniąc w ten sposób nie tylko siebie, ale również osoby postronne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. osoba pracująca na wysokości to osoba pracująca na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, która powinna posiadać aktualne badania by zgodnie z prawem wykonywać swoje obowiązki. Uprawniają one do wykonywania zawodu w wyznaczonym okresie czasu, który wynosi najczęściej 2 lub 3 lata.

Prace wykonywane na dużych wysokościach są szczególnie niebezpieczne, a ewentualne wypadki mogą być tragiczne w skutkach. Już na etapie projektu trzeba brać pod uwagę wszelkie zagrożenia, które pomogą w opracowaniu szczegółowego planu działań wraz z procedurami bezpieczeństwa. W trakcie trwania projektu, prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika ds. BHP, a każda z działających ekip (osób) powinna być kierowana przez osobę do tego wyznaczoną i posiadającą stosowną wiedzę. Zawsze podczas realizacji projektu z obszaru alpinizmu przemysłowego musi być wyznaczona tzw. „osoba dołowa”, odpowiedzialna za pilnowanie bezpieczeństwa na ziemi oraz będąca w stanie pomóc kolegom pracującym na wysokości. Podczas prac alpinistycznych powinno się również stosować metodę dwóch niezależnych zabezpieczeń, a prace powinny być prowadzone wyłącznie na atestowanym sprzęcie.

Warto pamiętać, że wyposażenie przeznaczone do prac alpinistycznych ma narzucony szereg norm, jakie powinno spełniać (EN, PN, CE). Dzięki temu daje ono możliwość bezpiecznej pracy w warunkach podwyższonego ryzyka.

Więcej pod poniższym linkiem: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/zawody/praca-na-wysokosci-jakie-warunki-trzeba-spelnic-zeby-moc-ja-podjac 

Zachęcamy do lektury!