Wszelkie prace związane z wymianą czy nawet myciem szyb wymagają fachowego podejścia i zastosowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Jeszcze większego zaangażowania pod względem bezpieczeństwa wymagają prace związane z wykruszaniem uszkodzonych szyb. Niektóre uszkodzenia na powierzchni szkła mogą być usunięte wyłącznie poprzez wykruszenie cząstek, a cały ten proces wiąże się ze sporym ryzykiem zarówno dla pracowników wykonujących czynności, jak i osób postronnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Niezbędne jest więc przemyślane, profesjonalne, a przede wszystkim odpowiedzialne działanie, które wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wykruszanie uszkodzonych szyb na wysokościach

Wykruszanie uszkodzonych szyb w większości przypadków wykonywane jest na wysokościach, często w bardzo wysokich budynkach. Z tego też powodu najczęściej istnieje konieczność skorzystania z usług alpinistycznych, świadczonych przez profesjonalną ekipę. Nasza firma zapewnia wsparcie w tym zakresie. Przygotowaliśmy kompleksową ofertę obejmującą różne obszary związane z alpinizmem przemysłowym, w tym wykruszanie uszkodzonych szyb.

Prace alpinistyczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności wspinaczkowe i zostały specjalnie przeszkolone w tej dziedzinie. Nasi pracownicy mają stosowne doświadczenie i stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach. Dzięki temu są fachowcami w pełni przygotowanymi do realizowania powierzonych im zadań z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Odpowiedzialne zadanie dla fachowców

Prace z zakresu wykruszania uszkodzonych szyb to zadanie dla profesjonalistów, dlatego — głównie ze względów bezpieczeństwa — osoby, które nie posiadają stosownego doświadczenia w tym zakresie, nie powinny podejmować się realizacji tych czynności.

W przypadku prac wykonywanych na wysokościach niezbędny jest specjalistyczny sprzęt alpinistyczny z odpowiednimi atestami. Oprócz tego konieczne jest użycie odpowiednich narzędzi, które umożliwiają skuteczne, sprawne, a jednocześnie bezpieczne wykruszanie lub łamanie szkła. Nade wszystko konieczne są jednak umiejętności, odpowiedzialne podejście oraz czuwanie nad względami bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie obszaru, na którym będą realizowane czynności, a także terenu wokół. Na wyznaczonym obszarze nie powinny znajdować się osoby postronne. Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wyznaczonych fachowców z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu. Wszelkie elementy szklane muszą być od razu stosownie zabezpieczone.

Na każdym etapie należy przestrzegać opracowanego wcześniej planu działań oraz bezwzględnie dostosowywać się do przepisów bezpieczeństwa.