Prace na wysokościach są niezwykle skomplikowane i stwarzają wiele zagrożeń. Z tego powodu tak ważne jest, aby pracownik był odpowiednio zabezpieczony. Taką gwarancję daje tylko i wyłącznie atestowany, sprawdzony sprzęt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca na wysokościach to każde działanie, które wykonuje się na wysokości co najmniej 1 metra ponad podłogą lub gruntem. Właśnie dlatego sprzęt alpinisty musi być niezawodny i przystosowany do ekstremalnych warunków. Można go podzielić na produkty do ochrony przed upadkiem oraz wyposażenie dodatkowe, które służy na przykład do przemieszczania się.

Sprzęt ochrony osobistej dla alpinisty przemysłowego musi posiadać atesty, które są rygorystycznie sprawdzane przez inspekcję bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Chodzi przede wszystkim o normy EN, PN oraz CE, ustanowione przez Polski Komitet Normalizacji. Skrót EN oznacza ustalone normy europejskie, według których przeprowadza się badania sprzętu, by uzyskać specjalny certyfikat, czyli CE. Tylko certyfikowane produkty mogą być sprzedawane na rynku w Unii Europejskiej. Oznaczenie PN mówi o polskim odpowiedniku standardów europejskich. Prace wysokościowe, wykonywane przez naszą firmę, bazują tylko na najwyższej jakości, atestowanym sprzęcie.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas prac na wysokościach

Prace alpinistyczne, ze względu na płynące z nich zagrożenia, mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowanych specjalistów. Osoba, która chce zostać alpinistą przemysłowym, musi być odpowiednio przeszkolona i przebadana, nie tylko pod względem predyspozycji fizycznych, ale również kondycji psychicznej. Dodatkowo uprawnienia do prac alpinistycznych są wydawane tylko na określony czas, czyli najczęściej 2 lub 3 lata.

Każdy pracownik musi znać najważniejsze zasady ochrony osobistej, ale również doboru odpowiedniego sprzętu. Powinien wykonywać prace na wysokościach tak, aby nie zagrażać sobie i osobom postronnym, szczególnie jeśli odbywają się w miejscu publicznym. Projekty alpinistyczne muszą być koordynowane przez doświadczonego kierownika do spraw BHP. Dla najwyższej ochrony ważne jest również, aby w pracę angażować również tak zwaną osobę dołową, której zadaniem jest kontrola bezpieczeństwa na ziemi i pomoc pracownikowi, który działa na wysokości.