Prace alpinistyczne są zaliczane do szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy zmagają się zarówno z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na górze, jak i z pracą, którą muszą wykonać perfekcyjnie. Nie ma miejsca na błędy, dlatego tak ważne jest zatrudnienie osób doświadczonych, ze specjalistycznymi uprawnieniami.

Zawód szczególnie niebezpieczny

Osoby zajmujące się na co dzień pracami alpinistycznymi stanowią wyjątkową kategorię zawodową. W trakcie pracy narażeni są na różne warunki pogodowe panujące na dużych wysokościach. Posługują się certyfikowanym sprzętem, zupełnie innym od tego przeznaczonego np. do rekreacyjnej wspinaczki. Wyposażenie przeznaczone do prac wysokościowych ma narzucony szereg norm, jakie powinno spełniać. Wszystko po to, aby stworzyć możliwość bezpiecznej pracy w warunkach podwyższonego ryzyka. Wykwalifikowany pracownik poza odpowiednim doborem sprzętu musi także właściwie zabezpieczyć miejsce pracy, odgradzając je oraz wieszając w widocznych miejscach tablice ostrzegające o robotach na górze. W ten sposób chroni także osoby postronne.

Odpowiednie uprawnienia

Osoba pracująca na wysokościach musi mieć odpowiednie cechy psychiczne, ale także stosowne uprawnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. osoba pracująca na wysokości, to osoba pracująca na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, która powinna posiadać aktualne badania, żeby zgodnie z prawem wykonywać swoje obowiązki. Uprawnienia do wykonywania zawodu przyznawane są najczęściej na 2 lub 3 lata. W skład obowiązkowych badań do prac na wysokościach wchodzą m.in. badania neurologiczne, laryngologiczne i okulistyczne. Wymogiem prawnym jest także kurs przeprowadzony przez jednostki do tego uprawnione, zakończony zdanym egzaminem. Niemal wszystkie szkolenia przygotowawcze do prac na wysokościach, obejmują również zajęcia przedmedyczne.